Instal Media Gaz
::oferta

Nasza oferta kierowana jest do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wod-kan i gaz w charakterze generalnego wykonawcy lub podwykonawcy.

Projektowanie:

 • sieci i przyłączy gazowych
 • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • instalacji wewnętrznych, gazowych

Kompleksowe roboty ziemne i montażowe:

 • sieci i przyłącza gazowe
 • sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • zbiorniki retencyjne
 • przepompownie ścieków
 • kotłownie gazowe
 • wewnętrzne instalacje gazowe
 • wykopy obiektowe

Doradztwo / consulting / formalności:

 • studium wykonalności
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń,
  dokumentów i warunków technicznych w MSG i MPWiK
 • kosztorysowanie - analizy porównawcze
 • reprezentacja inwestora w zakresie
  uzyskania pozwoleń budowlanych i zgłoszeń
 • doradztwo i formalności w zakresie pokonywania
  przeszkód terenowych (rzeki, drogi, tory kolejowe
  oraz inne utrudniania uniemożliwiajace tradycyjne
  wykonanie infrastruktury)

Usługi dla odbiorców indywidualnych:

 • próby szczelności instalacji wewnętrznych
 • opinie kominiarskie
 • obsługa geodezyjna


Instal Media Gaz - Robert Pykało | www.instalmediagaz.pl | biuro@instalmediagaz.pl | +48 608 400 510